AKTUALITY Z PGRLF – ukončení programu Podpora nákupu půdy a sazba na první čtvrtletí 2018

Sazby podpor pro 1. čtvrtletí 2018

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výši procentní sazby podpory na 2 % p. a. pro žádosti podané v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 v rámci investičních programů PGRLF, a.s. Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.

Ukončen příjem žádostí v rámci programu Podpora nákupu půdy

Dne 15. 4. 2018 byl ukončen příjem žádostí v rámci programu Podpora nákupu půdy, ve kterém je poskytována podpora ve formě dotace části úroků z komerčních úvěrů, a to v režimu de minimis na základě příslušných nařízení Evropské komise na podporu poskytovanou v režimu de minimis v odvětví zemědělství.

Uvedené nařízení stanoví kumulativní národní limit České republiky pro poskytování podpory v režimu de minimis v odvětví zemědělství. V rámci národního limitu je určena výše podpor v režimu de minimis, které mohou být poskytnuty PGRLF, a.s. Předpokládaná výše podpor u přijatých žádostí o podporu u PGRLF, a.s. již dosahuje k tomuto přidělenému limitu, což je důvodem pro zatímní ukončení příjmu žádostí v rámci programu Podpora nákupu půdy. Aktuálně běží intenzivní jednání členských států s Evropskou komisí o možnostech navýšení nejen maximální výše podpory pro jeden podnik za stanovené období, ale také o možnost navýšení národního kumulativního limitu jednotlivých členských států včetně České republiky.

Ostatní programy PGRLF, a.s. s podporou dotace části úroků z komerčních úvěrů, jako je např. program Zemědělec, nejsou uvedeným národním limitem dotčeny a příjem žádostí probíhá kontinuálně.

Zdroj: PGRLF a.s.