4. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry PGRLF

Termín zahájení příjmu žádostí je stanoven na 26. 6. 2017 v 7:30h. (K ukončení příjmu žádostí stávajícího 3. kola dojde 23. 6. 2017). Žádosti bude možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře uveřejněného na stránkách www.pgrlf.cz v sekci „Podat žádost“.

Dneškem jsou na výše uvedených internetových stránkách uveřejněny Pokyny Investičních a Provozních úvěrů pro 4. kolo zároveň se vzorovou podobou formuláře žádosti, aby se žadatelé mohli s dostatečným časovým předstihem seznámit s novými podmínkami programů a s rozsahem požadovaných dokumentů. Současně s tím dnes byla uveřejněna informace, jaké jsou minimální požadované technické parametry software pro úspěšné podání žádosti a také doporučení, aby si žadatel před podáním žádosti ověřil, že nemá žádné nedoplatky u Státního pozemkového úřadu.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány ve 4. kole v rámci obou programů, je 250 žádostí.

Předpokládaný termín otevření příjmu žádostí pro 5. kolo je 23. 10. 2017.

Pokyny_Provozní úvěry_26.6.2017

Pokyny_Investiční úvěry_26.6.2017

Přílohy