Druhé zpřesnění Pravidel pro žadatele v operaci 4.1.1 pro 1. kolo příjmu žádostí

Dne 1. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká obecných podmínek Pravidel a specifických podmínek Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských …
Pokračování textu „Druhé zpřesnění Pravidel pro žadatele v operaci 4.1.1 pro 1. kolo příjmu žádostí“

Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“

Zpráva z konference Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.  xxx „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ 2. – 3. listopadu 2015 na …
Pokračování textu „Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech““

Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele

ŘO PRV vydal upřesňující informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele. Informace se týkají Obecných podmínek Pravidel (zadávání zakázek) a operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel. Zadávání zakázek Podmínka Obecných podmínek Pravidel, kapitola 9, písm. b), odst. 10 stanoví, že zadavatel nesmí vyzvat osobu …
Pokračování textu „Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele“

Informace pro žadatele – Zálohy SAPS 2015

Praha,18. září 2015 – V souvislosti s mléčnou krizí, bude žadatelům poskytnuta záloha na platbu SAPS 2015. Začátkem července jsme informovali veřejnost, že na dotační titul SAPS nebudou vypláceny zálohy. Vzhledem k situaci, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hotovosti, což jim stěžuje podnikání, bude žadatelům poskytnuta vyšší záloha než …
Pokračování textu „Informace pro žadatele – Zálohy SAPS 2015“