Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Ve středu 12. 10. 2016 se na půdě Ministerstva zemědělství ČR konala další pracovní skupina tentokrát na téma projednání návrhu preferenčních kritérií pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů pro 3. kolo výzvy PRV. Na celou operaci by mělo být přiděleno 12,3 mil. EUR. Na záměr a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv pak přibližně 4,9 mil. EUR a na záměr b) Výstavba bioplynové stanice (BPS) 7,4 mil. EUR.

Ministr zemědělství: Je potřeba hledat strukturální opatření, která posílí stabilitu citlivých sektorů

Tisková zpráva MZe Ministr zemědělství Marian Jurečka jednal na Radě pro zemědělství a rybářství v Lucemburku se svými evropskými kolegy o možnostech zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP) a o aktuální situaci na trzích v EU, především u vepřového masa a mléka po červencových mimořádných opatřeních. Ministři zemědělství diskutovali také o …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Je potřeba hledat strukturální opatření, která posílí stabilitu citlivých sektorů“

CEPS workshop – „Climate policy and the 2030 Framework – Effort Sharing and non- ETS sectors

Cíle snižování emisí pro sektory nezařazené do ETS pro jednotlivé členské státy se pohybují od 0 do -40% GHG, s úpravami které mohou představovat jednotlivé flexiblity v rámci ESR. Co se týče jednotlivých sektorů, obecný cíl pro sektory mimo ETS (-30%) není dále rozpracován a definován pro jednotivé sektory.

II. ročník konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově

Společnost mladých agrárníků České republiky zve zájemce již na II. ročník mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově konané 11. a 12. listopadu 2016 v prostorách Zámku Křtiny (okr. Blansko).

SZIF startuje příjem žádostí 3. kola Programu rozvoje venkova

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od 12. října přijímá žádosti k 3. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020. Podpořeny budou investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou do konce října žádat na své projekty v rámci devíti …
Pokračování textu „SZIF startuje příjem žádostí 3. kola Programu rozvoje venkova“

Nové obasti LFA – diferencování na základě míry zatravnění

Na začátku minulého měsíce se uspořádala jedna z posledních pracovních skupin na téma redefinice LFA. Pracovní skupinu svolává sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU na ministerstvu zemědělství. Členem této skupiny je i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

Konference ČMSZP – „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“

Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“ 7. – 8. listopadu 2016 na Skalském dvoře …
Pokračování textu „Konference ČMSZP – „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech““

Ministr zemědělství Jurečka: Připravujeme další pomoc živočišné výrobě, která je v celoevropské krizi

Ministerstvo zemědělství připravuje další možnosti, jak pomoci chovatelům dojnic a prasat, kteří dlouhodobě bojují s nízkými výkupními cenami. Dokončuje návrh, podle kterého by zemědělci, kteří se zavážou splnit jednu z navrhovaných podmínek, mohli získat finanční kompenzaci. Více ZDE.