K dnešnímu dni končí řádné podání JŽ

K dnešnímu dni (16. května) končí termín pro příjem jednotných žádostí Státním zemědělským intervenčním fondem. Je přijato přibližně 20 tisíc žádostí, což odpovídá 2/3 očekávaného množství. Žadatelé však stále mají možnost podání a to až do 10. června. U těchto žádostí bude však udělena sankce ve výši 1% z celkové přiznané dotace za každý pracovní den.

 

 

ČMSZP navrhuje stanovení optimálních termínů výplat

Velká část členské základny Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů dostali s velkým zpožděním vyplaceny dotační prostředky z řady programů. Jedná se převážně o Agro-envi., Greening a VCS na masná telata. U některých z těchto programů se jednalo až o půlroční zpoždění oproti předcházejícímu roku.