Doporučení žádostí 1. kola PRV

Státní zemědělský intervenční fond dne 29. října 2015 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci následujících operací 1. kola PRV 2014-2020 Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr A – výsledky …
Pokračování textu „Doporučení žádostí 1. kola PRV“

Zveřejnění výše sazeb SAPS

Ministerstvo podpoří hospodaření šetrnější k životnímu prostředí a mladé zemědělce. Ministr stanovil výši některých sazeb přímých plateb pro rok 2015   Pro rok 2016 jsou sazby k dispozici ZDE 29.10.2015 Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je …
Pokračování textu „Zveřejnění výše sazeb SAPS“

Navýšení alokace a posun termínů 1. kolo PRV

Ministr Jurečka schválil výrazné navýšení peněz zejména na živočišnou výrobu. Zemědělci a potravináři dostanou o dvě miliardy korun víc 27.10.2015 Tisková zpráva – Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí …
Pokračování textu „Navýšení alokace a posun termínů 1. kolo PRV“

Jednání vedení ČMSZP

Minulý týden se konalo dvoudenní jednání orgánů ČMSZP na severní Moravě, konkrétně v podhůří Jeseníků na Severomoravské chatě. Jednání bylo využito k projednání připomínek k předloženému návrhu „Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030″, které můžete najít ve zveřejněném dokumentu. Na jednání úzkého vedení přijal pozvání Mgr. …
Pokračování textu „Jednání vedení ČMSZP“

Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

20.10.2015 V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, u které bude probíhat příjem žádostí v rámci 2. kola příjmu žádostí, je stanovena podmínka, že každý žadatel musí již při zaregistrování Žádosti o dotaci plnit minimální a maximální velikost podniku. žadatel plní podmínku minimální i maximální velikosti podniku již k datu …
Pokračování textu „Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

Připomínky ke Strategii MZe do roku 2030

Ministr zemědělství požádal v souladu s programovým prohlášením vlády ČR odbornou veřejnost o připomínkování „Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030″. Strategie má být dlouhodobou strategickou vizi s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Dalšími cíli jsou postupné dosažení přiměřené …
Pokračování textu „Připomínky ke Strategii MZe do roku 2030“

Úprava termínu pro schválení proplacení platby

Informujeme žadatele, že pan ministr schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013. Pravidla stanoví, že „v případě, že v rámci kontroly Žádosti o proplacení nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, bude žadateli proplacení dotace schváleno nejpozději do 14 týdnů od zaregistrování Žádosti o …
Pokračování textu „Úprava termínu pro schválení proplacení platby“

Upozornění PGRLF

Dne 30. 10. 2015 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015. Nejpozději k uvedenému datu je nutné doložit PGRLF, a.s. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného …
Pokračování textu „Upozornění PGRLF“

Farmářské listy

Přinášíme Vám čtvrté vydání Farmářských listů – elektronického zpravodaje ČMSZP, který vychází k informování členů a veřejnosti. V tomto čísle najdete například informace o průběhu podávání a hodnocení žádostí o dotaci v PRV 2014-2020, pozvánku na tradiční setkání ve Skalském dvoře, informaci o vysvěcení svatováclavské kaple k poctě českému patronovi …
Pokračování textu „Farmářské listy“