Zemědělec roku 2016

Jako již každoročně bude i pro tento rok vyhlášen Zemědělec roku. V tomto roce však na kritériích výběru a i na kategoriích spolupracoval mimo jiných i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů. Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2016“

„Zemědělci malí, střední, velcí, venkov jedna rodina“

Co je pro budoucnost struktury českého zemědělství důležitější – další koncentrace zemědělských podniků nebo naopak diverzifikace a orientace na menší farmáře? Naše zemědělství prošlo za posledních sto let velkými proměnami. Původní agrární struktura nastartovaná pozemkovou reformou na počátku 20. let minulého století, byla násilně přeměněna komunistickou kolektivizací 50. a 60. …
Pokračování textu „„Zemědělci malí, střední, velcí, venkov jedna rodina““

Zápis z pracovní skupiny k operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Pracovní skupinu řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery a ministerská radová Ing. Veronika Llupi Vlasáková. Pan Tabery následně seznámil přítomné s připravovanou operací. Účelem fungování operační skupiny je na základě principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a …
Pokračování textu „Zápis z pracovní skupiny k operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP“

Pozvánka na semináře Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství pořádá semináře k problematice ENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2016 A SOUVISEJÍCÍCH DOTAČNÍCH NÁSTROJŮ (jednotlivé oblasti přímých plateb, tedy aktivní zemědělec, SAPS, greeningová platba, dobrovolná podpora vázaná na produkci a platba pro mladé zemědělce, změny pro rok 2016 zohledňující zkušenosti a poznatky z prvního …
Pokračování textu „Pozvánka na semináře Ministerstva zemědělství“