„CAP – Out of the box thinking“

K jednotlivým bodům agendy: Přivítání a představení řečníků Karl-Heinz Florenzem Karl-Heinz Florenz (poslanec Evropského parlamentu a předseda meziskupiny) přivítal všechny zúčastněné. Zdůraznil, jak byl rok 2016 pro zemědělce nejen v mléčném sektoru složitý. Proto by měl být cílem silný zemědělský sektor, který bude schopen čelit celosvětovým výzvám. Důležitý je pohled do budoucna, …
Pokračování textu „„CAP – Out of the box thinking““

Evropské zpravodajství – vybrané aktuality

Němečtí zpracovatelé masa navrhují, aby maso splňující příslušné normy bylo označeno národní značkou pro dobré životní podmínky chovaných zvířat. Ačkoliv kritéria pro získání takového označení nejsou dosud známa, ministr zemědělství Schmidt očekává, že detaily budou oznámeny v průběhu ledna tohoto roku.

Poslední vydaná rozhodnutí k Jednotné žádosti v roce 2016

Informace SZIF Dnešního dne začal SZIF vydávat  rozhodnutí na dobrovolnou  podporu vázanou na produkci  –  dojnice. Jedná se o poslední rozhodnutí k dotacím v rámci Jednotné žádosti 2016 vydávaná ještě v letošním roce.   Výše sazby je stanovena na 3 679,92 Kč/VDJ.   Celková částka na tuto podporu je 1,4 …
Pokračování textu „Poslední vydaná rozhodnutí k Jednotné žádosti v roce 2016“

Zápis z jednání Kulatého stolu – 21. listopadu 2016

Na jednání kulatého stolu se probíralo například navýšení obálky pro LFA oblasti. Pan Sekáč uvedl: „MZe se snaží tomuto návrhu vyhovět a zjistit možnosti rozpočtu, hledá potenciální možnosti – buď navýšení kofinancovaní nebo top – up.“ Celý zápis k dispozici v tomto článku.