Informace pro žadatele k opatření AEKO, EZ a LFA

Deklarace chovu koní Jestliže jste v letošním roce požádali o dotaci na travní porosty v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), Ekologického zemědělství (EZ) či jste žadatelem o podpory v rámci méně příznivých oblastí (LFA) a současně jste chovali v kontrolním obdobní od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016 koně, platí …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k opatření AEKO, EZ a LFA“

Tisková zpráva ČMSZP

Pokrytí pouze 57 % celkové újmy se nám zdá neadekvátní a další snaha Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů povede k navýšení tohoto procenta alespoň na smysluplných 80 % této újmy, což by v absolutním vyjádření znamenalo navýšení přibližně o 1,7 mld. Kč ročně