Konference „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově“

3. ročník mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově. Konference, která se již tradičně koná ve Křtinách u Brna proběhne 10. a 11. listopadu. Z kapacitních důvodů se prosím přihlaste na odkaze https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOzarONZNENYHprPsjcgUOKduTNcqjC2qWOQl4nl1NlnW0dw/viewform   Datum: 10.11.2017  8:30 – 11.11.2017  14:30 Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 …
Pokračování textu „Konference „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově““

6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova

6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek  30. 11. 2017 v prostorách hotelu Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice.
V souladu  s Jednacím řádem MV PRV se k návrhu programu mohou členové MV PRV vyjádřit formou připomínek.
Schválený program a podkladové materiály budou zaslány nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním zasedání 6. MV PRV 2014–2020.

Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října

V rámci poslední pracovní skupiny proběhla debata k návrhu zařadit do LFA oblastí (ANC) novou skupinu zvířat:  prasata. Zástupci ČMSZP prezentovali svůj názor. Z důvodu konceptu a nastavení LFA ve prospěch pasoucích se hospodářských zvířat se ČMSZP nedomnívá, že zařazení prasat je žádoucí. V LFA oblastech (nově ANC), nenacházíme smysl pro podporu chovu …
Pokračování textu „Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října“

Nebojte se přihlásit do soutěže Land and Soil Management Award – vítězný projekt získá 5.000 €

Cena odměňuje využívání půdy a postupy pro hospodaření s půdou, které snižují půdní hrozby, např. degradaci půdy, erozi, snížení obsahu organických látek, difuzní kontaminaci a zhutnění, jakož i snižování biodiverzity půdy, salinizaci, záplavy, sesuvy půdy atd. Jedná se o ocenění mimořádného úspěchu. Má za úkol povzbuzovat nové koncepce ochrany půdy a  …
Pokračování textu „Nebojte se přihlásit do soutěže Land and Soil Management Award – vítězný projekt získá 5.000 €“

Začíná boj o zákaz biopaliv z řepky nebo palmového oleje.

Výbor pro životní prostředí chce od roku 2030 úplně ukončit přidávání biopaliv ze zemědělských plodin do pohonných hmot. Europoslanci ještě více přitvrzují u palmového oleje, kde chtějí zákaz už od roku 2021. Návrh ale ještě musí potvrdit celý Evropský parlament a také členské státy. Česká republika je podobně jako další …
Pokračování textu „Začíná boj o zákaz biopaliv z řepky nebo palmového oleje.“

Vyplácení dotace k Jednotné platbě na plochu

Nejrozšířenější zemědělská dotace se už dostává ke svým příjemcům. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začala vydávat rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu – SAPS a současně s ním vyplácí 70% zálohu. Letošní sazba je 3 377,73 korun na hektar. O Jednotnou platbu na plochu neboli SAPS požádalo …
Pokračování textu „Vyplácení dotace k Jednotné platbě na plochu“

Tomáš Zdechovský: EU začíná u žaludku českého občana

Jak byste hodnotil současný vztah České republiky k Evropské unii jakožto organizaci, jejíž je ČR součástí? Současná vláda udělala obrovský posun. Od potížisty, který byl vždy proti všemu, až po nynější stav, kdy hraje v EU poměrně konstruktivní roli. Projevuje se to třeba tak, že je Česká republika zvána na …
Pokračování textu „Tomáš Zdechovský: EU začíná u žaludku českého občana“