Nízký zájem o operaci PRV

Vzhledem k dosavadnímu nízkému zájmu žadatelů bylo rozhodnuto zahrnout do 4. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova, které bude probíhat v termínu od 4. do 24. dubna 2017, také operaci 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Valná hromada ČMSZP (2017)

Dne 15. března 2017 se ve Vestci u Prahy sešla valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Hosty zasedání byli náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Ing. Pavel Sekáč a ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Martin Šebestyán MBA.

Vzory pachtovních smluv (MZe, 2017)

Ministerstvo zemědělství nově nabízí zemědělcům a vlastníkům zemědělské půdy na svém webovém portálu eAGRI.cz k volnému užití vzory pachtovní smlouvy. Jde o další krok v dlouhodobé snaze Ministerstva zlepšit pro tyto skupiny uživatelský komfort a vyjít jim vstříc i nad rámec vyřizování běžné agendy.