Novinky nejen z EU

  SZP by neměla sankcionovat velké podniky: Nizozemská a dánská delegace uvedly, že nová struktura společné zemědělské politiky (SZP) by neměla diskriminovat velké podniky na neformální radě ministrů zemědělství. Neočekávané zisky pro Švédsko a Maďarsko, Češi si pohorší:  Zemědělci ve Švédsku a v Maďarsku jsou v letošním roce díky devalvaci …
Pokračování textu „Novinky nejen z EU“

PRV 2014-2020: Plnění podmínky na skladovací kapacity – manuál pro výpočet

Žádost z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí Operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků Znění kritéria: Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky a/nebo nádrže a/nebo hnojiště. Celková skladovací kapacita na statková hnojiva bude po realizaci projektu alespoň 9 -ti měsíční.   ODKAZ NA …
Pokračování textu „PRV 2014-2020: Plnění podmínky na skladovací kapacity – manuál pro výpočet“

Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova

Dobrý den, náš svaz společně s  Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy- Asociace svobodných odborů ČR spolupořádá každoročně několik setkání. Níže uvádíme zatím nejaktuálnější kulaté stoly, všichni členové jsou srdečně zváni. Další z kulatých stolů bude v listopadu v Libereckém kraji. Prosíme Vás v případě zájmu o účast informujte kancelář: …
Pokračování textu „Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova“

Vepřové maso ze zemí s africkým morem prasat bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno

Všechny zásilky vepřového masa a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z něj původem ze zemí s výskytem afrického moru prasat (AMP) budou muset od 2. října být před uvedením na český trh vyšetřeny na přítomnost DNA viru této nákazy. Povinnost se bude vztahovat také na vedlejší živočišné produkty, maso prasat divokých a produkty z něj. …
Pokračování textu „Vepřové maso ze zemí s africkým morem prasat bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno“

Vepřové maso ze zemí s africkým morem prasat bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno

Všechny zásilky vepřového masa a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z něj původem ze zemí s výskytem afrického moru prasat (AMP) budou muset od 2. října být před uvedením na český trh vyšetřeny na přítomnost DNA viru této nákazy. Povinnost se bude vztahovat také na vedlejší živočišné produkty, maso prasat divokých a produkty z něj. …
Pokračování textu „Vepřové maso ze zemí s africkým morem prasat bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno“

Deklarace chovu koní – dotační rok 2018

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:  AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření (2014-2020) – podopatření Ošetřování travních porostů  ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními  EZ – Ekologické zemědělství (2014-2020) – DPB s kulturou trvalý travní porost  PPO …
Pokračování textu „Deklarace chovu koní – dotační rok 2018“

Seminář v Kodani

Vážení členové,   jak možná víte, další seminář Geopa-Copa se bude konat v Kodani od 18. do 20. října 2018.   Upozorňujeme, že seminář začne v 14:00. 18. října.   V nadcházejících dnech zajistíme podrobnější program. Pokud byste se chtěli zúčastnit semináře, informujte prosím nejpozději do 2. října 2018 kancelář. Vezměte …
Pokračování textu „Seminář v Kodani“

Novinky nejen z EU

Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program – jak jsme Vás již informovali, komise počítá s praktickým zavedením a využitím satelitních systémů, jež budou k dispozici všem obyvatelům EU zdarma. Zároveň se s nimi počítá i v rámci plnění cílů SZP 2020+. Pro Vaši představu: …
Pokračování textu „Novinky nejen z EU“

Obchodování se zástavem otevřeno

Propad turecké liry vůči americkému dolaru způsobil, že turečtí obchodníci nejsou schopni nabízet za zástavový skot takové ceny, jaké platili ještě v nedávné minulosti. To se negativně projevilo v jejich poměrně výrazném celoevropském poklesu. Situaci pochopitelně nezlepšuje ani letošní extrémní sucho a nedostatek krmiva. Ceny se propadly, ale přesto se na nás chovatelé …
Pokračování textu „Obchodování se zástavem otevřeno“