Zveřejnění výzev EK pro předkládání propagačních programů na podporu zemědělských produktů

Na webovém portálu Státního zemědělského intervenčního fondu byly zveřejněny výzvy Evropské komise k předkládání návrhů pro programy na podporu zemědělských produktů po celém světě i v rámci EU (v příloze). Termín pro předložení návrhů propagačních programů byl stanoven na 16. 4. 2019 do 17:00 hodin (středoevropského času). Komise přijaté návrhy …
Pokračování textu „Zveřejnění výzev EK pro předkládání propagačních programů na podporu zemědělských produktů“

Novela plemenářského zákona

Nový právní předpis platný od 25. 1. 2019 Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 3/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Schválená novela zákona zajišťuje především adaptaci plemenářského …
Pokračování textu „Novela plemenářského zákona“

Pozemkové úpravy se změní, zaměří se na dlouhodobé zadržení vody v krajině a závlahy

16.1.2019 Tisková zpráva – V rámci pozemkových úprav se musí navrhovat řešení, která budou dostatečně účinná v klimatických podmínkách předpovídaných pro druhou polovinu 21. století. Zaměří se tedy na dlouhodobé zadržení vody v krajině; součástí pozemkových úprav bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody. Nově se budou řešit …
Pokračování textu „Pozemkové úpravy se změní, zaměří se na dlouhodobé zadržení vody v krajině a závlahy“

Očekávané události v Bruselu

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI   18/01/2019 – Předběžný termín pro zveřejnění pozměňovacích návrhů k návrhům zpráv EP k SZP po roce 2020 v českém jazyce 23/01/2019 – Schválení dohody o směrnici k nekalým obchodním praktikám ve Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova 28/01/2019 – Rada pro zemědělství a rybolov 31/01/2019 – EK zveřejní posouzení implementace programu Mléko do škol 06/03/2019 – …
Pokračování textu „Očekávané události v Bruselu“

Konference s profesorem Zeleným

Připomínáme, že pro studenty ČZU je zcela zdarma. ČMSZP společně s dalšími organizacemi tuto konferenci spolupořádá. Pojďte se dozvědět trochu více o podnikání dle Bati v kontextu potřeb zemědělství, udržitelného hospodaření, ale i činnosti samosprávy.   PODROBNÝ PROGRAM NALEZNETE ZDE

Dodatek ke Kolektivní smlouvě

V rámci kolektivního vyjednávání byla na konci loňského roku podepsána smlouva, která ponechávala výši příplatku za rizikovou práci na úrovni loňského roku, tj. 7.60 Kč/hod. Musíme však upozornit, že dle nového nařízení vlády, které tento příplatek definuje a jehož znění jsme v době jednání neznali, stanovilo tento příplatek ve výši …
Pokračování textu „Dodatek ke Kolektivní smlouvě“

Aktuality ze SZIFu

SZIF vydává první letošní rozhodnutí ohledně dotačních titulů, o které si zemědělci požádali v rámci Jednotné žádosti 2018. Více zde https://bit.ly/2AKIBEN Příjem žádostí 2. kola kompenzací za sucho 2018 se rozběhne již 16.1.2018 do 25.1.2018. Fond se také připravuje na auditní misi (14-18.1.), která bude kontrolovat projekty z programu od …
Pokračování textu „Aktuality ze SZIFu“

Nový výzkum: emise metanu z hospodářských zvířat nemají žádný prokazatelný vliv na klima

07.12.2018,  Kamil Malát   Agrobiolog a vědecký výzkumník Dr. Albrecht Glatzle, autor více než 100 vědeckých prací a dvou učebnic, publikoval nový výzkum, který ukazuje, že emise metanu z chovu hospodářských zvířat nemají žádný prokazatelný vliv na klima Země. Neexistují podle něj pro to žádné vědecké důkazy. Ve svém výzkumu …
Pokračování textu „Nový výzkum: emise metanu z hospodářských zvířat nemají žádný prokazatelný vliv na klima“

Evropská pšenice není odolná vůči změnám klimatu.  Výkyvy počasí sníží její úrodu.

  Díky probíhající změně klimatu dochází nejen k postupnému oteplování, ale počasí se stává mnohem variabilnější a extrémnější. Nepředvídatelné počasí může oslabit celosvětovou bezpečnost potravin, pokud hlavní plodiny, mezi které patří pšenice, nejsou dostatečně odolné. Skupina evropských vědců, mezi kterými jsou také Miroslav Trnka a Jan Balek z Ústavu výzkumu …
Pokračování textu „Evropská pšenice není odolná vůči změnám klimatu.  Výkyvy počasí sníží její úrodu.“

Informace – Brownfieldy – PRV 2014-2020

Informace k problematice „Zajištění posouzení podkladů pro přidělování preferenčních bodů žadatelům o dotaci v rámci vybraných operací Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (Brownfieldy)“ poskytuje Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D., cechmankova.jarmila@vumop.cz; tel.: +420 606 737 098. Zdroj: VÚMOP