Ministr zemědělství Jurečka: Připravujeme další pomoc živočišné výrobě, která je v celoevropské krizi

Ministerstvo zemědělství připravuje další možnosti, jak pomoci chovatelům dojnic a prasat, kteří dlouhodobě bojují s nízkými výkupními cenami. Dokončuje návrh, podle kterého by zemědělci, kteří se zavážou splnit jednu z navrhovaných podmínek, mohli získat finanční kompenzaci. Více ZDE.

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

Pracovníci Státního intervenčního fondu vypracovali přehled nejčastějších chyb u dotačních žádostí welfare za rok 2015. Z důvodu předcházení chyb u žádostí welfare pro rok 2016 je přehled chyb doplněn o správný postup žadatele při provádění tohoto opatření.

Upozornění regionálních pracovníků SZIF na rizika kontrol hranic DPB

Regionální pracoviště SZIF s ohledem na zvýšené riziko kontrol hranic DPB v důsledku značné chybovosti těchto hranic v LPIS, informuje a zároveň vyzývá k nápravě chybných stavů DPB. Zveřejňujeme proto zprávu zaslanou pracovníky SZIF.

Vyjádření ČMSZP na Českém rozhlasu

V radiu Český rozhlas Plus se dnes vyjádřil první místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů pan inženýr Miroslav Buchta k návrhu Agrární komory a Zemědělského svazu k zavedení podmínky obdělávání minimálně na 3 hektarech pro získání dotací na zemědělskou plochu.

Milujihovezi.cz

Český svaz chovatelů masného skotu na začátku tohoto měsíce odstartoval unikátní webový projekt milujuhovezi.cz. Provázáním nabídky a poptávky pomůže tento web překonat bariéry mezi spotřebiteli a producenty.

Hlavní změny podmínek pro 3. kolo příjmu žádostí

Novinky společné pro všechny operace Odpovídající povolení stavebního úřadu musí být platné již ke dni podání Žádosti o dotaci (netýká se operace 16.1.1 a 16.2.2) Byly zkráceny administrativní lhůty – schvalování projektů by mělo být dokončeno do 7 měsíců od ukončení příjmu žádostí oproti téměř 11 měsícům v 1. kole …
Pokračování textu „Hlavní změny podmínek pro 3. kolo příjmu žádostí“