Zahraniční aktivity ČMSZP – pro členy svazu

V návaznosti na mezinárodní spolupráci se v letošním říjnu bude konat seminář zabývající se Atraktivností zemědělství. Na semináři budou pod záštitou Evropské komise diskutovat výsledky dotazníku, který je k dispozici zde, a to nejen s ostatními státy, ale i s EK a odborovou organizací EFFAT.

Na závěr 4 denního jednání, které se tentokrát uskuteční v RIZE (termín přesunut z dubna) bude probíhat návštěva několika farem. Úředním jazykem bude angličtina.

 

Pokud by někdo z Vás projevil zájem, ozvěte se na info@cmszp.cz