V oblasti lesního hospodářství a myslivosti je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů.

 

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství a myslivosti

Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory:

  • finanční příspěvky na hospodaření v lesích,
  • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
  • úhrady nákladů podle lesního zákona,
  • služby poskytované zdarma vlastníkům lesů,
  • podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020,
  • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
  • vratka daně z minerálních olejů spotřebovaných při provádění hospodaření v lese.

Podrobné aktuální informace o jednotlivých druzích finanční podpory i o místech a termínech pro podání žádostí najdou zájemci zde. Uvedené skutečnosti platí k 1. únoru 2019.
Zdroj: www.mze.cz, 6. 2. 2019