Školení zdarma – TTP

Minulý týden proběhlo silně obsazené školení pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s českým producentem travních osiv SEED SERVIS, s.r.o. a s českým výrobcem secího stroje spol. P L, spol. s r.o. s názvem „Travní přísevy a obnovy od A do Z“ v Kašperských Horách, o. Klatovy.

 

Louky, kterých je cca 1 mil. ha (cca ¼  zemědělského půdního fondu ČR), tvoří významnou část obhospodařovaného území. Využívají se buď jako pastviny, kdy slouží jako zdroj potravy různým druhům hospodářských zvířat, jež se volně pasou, nebo se využívají pro zdroj sena za účelem krmení v zimním období, kdy slouží jako základní (objemové) krmivo pro zvířata. Jde o mimořádně cenný zdroj krmiva.

A aby se zemědělci chovali k trvalým travním porostům s péčí řádného hospodáře, tedy profesionálně, tak k tomu byl zaměřen seminář organizovaný ČMSZP.  Místopředseda Ing. Jaroslav Kratochvíl, který seminář řídil, zdůraznil nutnost odborné péče o louky a pastviny. Dále připomněl nelichotivý stav půd v ČR a s tím související stabilitu zemědělské soustavy.

Oldřich Zavřel ze spol. SEED SERVICE hovořil mj. o zásadním významu vápnění, za účelem uvolňování dalších prvků pro rostliny, použití vlhčeného vápence, travních směsek atp. Každopádně z jeho vystoupení čiší spousta podnětných zkušeností z praxe ve prospěch profesionálního zvládnutí pícninářství v podniku. Pokud je na pastvinách vyšší poměr bílého jetele plazivého, pampelišek, je pak obsažen vyšší poměr rostlinných estrogenů, které mohou způsobovat problémy. Zde platí selské moudro „všeho s mírou“.

Velmi podnětné bylo též vystoupení paní Ing. Petry Zavřelové. Například pokud je v travních směsích zastoupen jetel (cca 30%), tak pro ostatní trávy je k dispozici 100 kg čistého dusíku. Do přísevů, které je třeba realizovat dle konkrétních podmínek (viz seminář),  je např. nejlepší jílek.

Opakovaně zdůrazněn význam vápnění v souvislosti s životem v půdě. Pokud není v půdě dostatečně zastoupena složka mikrobiální, tak pak schází i makrobiální svět  edafonu, např. žížal atp. Hovořila též o dostatku objemových krmiv i době sucha, což lze zajistit optimálním hnojením.

Další podrobnosti se dozvíte na seminářích pořádaných               Českomoravkým  svazem zemědělských podnikatelů: nahlašování na emailu: info@polniakce.cz

6.2.2019 školení přísevy Bruntál

27.2. 2019 školení přísevy Frýdlant – POZVÁNKA

Přílohy