Profesor Sklenička „S vodou nesmíme šetřit, musíme se snažit, aby ji bylo dostatek“

 

Tisková konference Centra pro vodu, krajinu a půdu s tématem Chytrá krajina proti suchu a povodním

 

 

 

„S vodou nesmíme šetřit, musíme se snažit, aby ji bylo dostatek“

 

Školní statek Amálie je v oblasti s cca 330 mm srážek, tato oblast by měla simulovat budoucí vývoj krajiny.  Lokalita Amálie poblíž Lán a projekt by měl ukázat jak se prostředí mění v takzvanou chytrou krajinu, nyní zabírá plochu kolem 500 hektarů.

V rámci živého vysílání, které naleznete na facebooku ČZU je i to, že konečný výsledek hospodaření byl ziskový.

Co zde naleznete ? Mokřady, rybníky a zavlažovací systémy v kombinaci s moderními technologiemi. Pilotní projekt zde propojuje nutnost zadržení vody s protierozními opatřeními a setím speciálních plodin s šetrným přístupem ke krajině a půdě.