KONFERENCE „PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU“ již 4. a 5. listopadu 2019

KONFERENCE
PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU

Podtitul: „Adaptace na změny“

Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.

Termín a místo konání :

4 – 5. listopadu 2019 na Skalském dvoře

Akce je pořádána jako 26. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.
xx

 První den konference je zaměřen na problematiku hospodaření v návaznosti na
vodu, krajinu, klimatické změny;
vývoj jednání Společné zemědělské politiky 2020+;
a dozvíte se i legislativní novinky k problematice škod zvěří.

Den je zakončen tradiční večerní diskuzí na téma Adaptace na změny za přítomnosti zástupců z ministra zemědělství, ministerstva životního prostředí i ministerstva pro místní rozvoj s následným neformálním posezením a rautem.

 

Druhý den konference je zaměřen na aktuální témata týkající se novinek k Problematice porážek na farmách, stavebnímu zákonu a aktualitám PGRLF.

KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE *

* program konference se může změnit

Registrace a zajištění noclehu je podmíněno vyplněním této přihlášky.

xxx

Výše příspěvku je 1 000 Kč ( 500 Kč pro členy ČMSZP)

20181105_101439