Zelená nafta 2019

Od příštího roku se pro zemědělce zjednoduší vykazování spotřeby zelené nafty.

 

Lze prokazovat vykazování jako doposud. Nově zemědělci mohou využít minimální normativ spotřeby nafty bez nutnosti vedení dodatečných evidencí.

 

Délka zdaňovacího období bude 3 měsíce a u prokazování dle normativu (minim.spotř.) až na 1 rok.

 

Vratka činí 4380,- Kč na 1000l minerálních olejů. Pokud však k 15.5. máte zatížení hosp. zvířaty nad 0,3 VDJ bude moci uplatňovat vratku 9500,- Kč, to samé i u citlivých plodin(10% a více procent ku TTP+OP).