Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro program: Zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro roky 2018 – 2020

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro období 1. 3. 2018 – 31. 12. 2020 k dotačnímu rogramu 20.C.

Vlastní vyhlášení dotačních programů bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

Zásady byly schváleny poradou vedení Ministerstva zemědělství 29. 1. 2018, poradou č. 4/2018 pod číslem jednacím 43252/2017-MZE-17251. Vymezení dotačního programu 20.C. a jeho jednotlivých podprogramů 20.C.a., 20.C.b., 20.C.c., 20.C.d., 20.C.e., 20.C.f. a 20.C.g., k nimž budou podávány tyto předběžné žádosti, vychází ze Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2, a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, vyhlášených v únoru 2018.

Vzor předběžné žádosti na dotační program 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro roky 2018 – 2020 včetně příslušných sazeb je uveden v příloze této Výzvy.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.C. na základě této Výzvy je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání v roce 2018 – 2020. Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní žádost o dotaci a čerpat tuto dotační podporu pro uvedené dotační období v roce 2018.

Manual_k_dotacnimu_programu_20.C. Priloha_1___Predbezna_zadost_pro_plneni_ucelu_dotace_od_1._3._2018_do_31._12._2020

Priloha_2____Vynatek_ze_Zasad___Vymezeni_dotacniho_programu_20.C.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Přílohy