Výběrová řízení na obsazení postu ředitele lesního a vodního hospodářství, ekonomického, správního a obchodního ředitele

Výběrová řízení na obsazení postu ředitele lesního a vodního hospodářství, ekonomického, správního a obchodního ředitele vypsal 9. října 2018 státní podnik Lesy České republiky. Stávající manažeři povedou své úseky do konce října.

Generální ředitel podniku Josef Vojáček avizoval možné organizační a personální změny před více než měsícem při svém nástupu do funkce. „Seznámil jsem se s aktuálním stavem a děním v podniku a rozhodl se obměnit vrcholový management. Ve všech oblastech je třeba větší dynamiky, které současná krizová situace v lesích vyžaduje,“ uvedl Vojáček a poděkoval stávajícím ředitelům úseků za práci, kterou během svého působení u Lesů ČR odvedli.

Přihlášky s podklady je možné do 24. října elektronicky zasílat na email vedoucí personálního odboru Šárky Matějíčkové – sarka.matejickova@lesycr.cz. Osobní pohovory s vybranými uchazeči se uskuteční koncem října.

Více se o kvalifikačních předpokladech uchazečů, podkladech pro přihlášení do výběrového řízení i nabízených podmínkách dočtete zde: Top management LČR – Ekonomický, Správní, Obchodní ředitel a Ředitel lesního a vodního hospodářství

V Hradci Králové 9. října 2018

Zdroj: Mgr. Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.