Semináře pro zájemce o 6. kolo PRV

Před 6. kolem příjmu žádostí na projektová opatření PRV, které proběhne v dubnu připravuje MZe semináře pro veřejnost k podmínkám pro podání Žádostí o dotaci na projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 v rámci 6. kola příjmu žádostí.

Semináře proběhnou v následujících termínech:

„ROZPIS SEMINÁŘŮ“

Dále je připravena brožura pro žadatele, která je k dispozici
„ZDE“ nebo ji naleznete v kanceláři našeho svazu.

Po uskutečnění seminářů budou rovněž k dispozici prezentace ze seminářů ke stažení. Informace o 6. kole příjmu žádostí včetně Pravidel pro žadatele naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv v sekci „Aktuality“ a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci „Program rozvoje venkova 2014–2020“.