Seminář zdarma: MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU na Šumavsku

Ministerstvo zemědělství si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů dovoluje pozvat na workshop zaměřený na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova 2014‒2020 („PRV“).

Kromě prezentace 3 zástupců zemědělských subjektů, které čerpaly finanční podporu prostřednictvím PRV, se můžete podívat i na rodinnou farmu jednoho z přednášejících. Více v pozvánce.

Místem konání je Penzion u Sebastiána v Hodousicích. Svoji účast potvrďte nejpozději do 20. 3. 2018 na e-mail: menclova@cmszp.cz.

Termín konání: 28. března 2018