Představitelé ČMSZP jednali s ostatními odbornými zemědělskými organizacemi

Ze závěrů úzkého vedení a VH jednoznačně vyplynula potřeba postupně vyzvat k jednání všechny odborné nevládní neziskové organizace.

 „I přesto, že vláda je v demisi, je třeba myslet dopředu. Nesmí dojít k zastavení některých úkonů , které by ovlivnily každodenní život zemědělců. Proto je třeba být stále aktivní  a nepřestat jednat.“ uvedl Lubomír Burkoň.

Jedno z prvních setkání proběhlo v rámci kolektivního vyjednávání mezi Ing. Františkem Winterem, předsedou ČMSZP s Bohumírem Dufkem, předsedou OSPZV-ASO ČR a Ing. Martinem Pýchou, předsedou ZS ČR.  Výsledkem bylo uzavření kolektivní smlouvy, jak jsme Vás již informovali (odkaz naleznete zde).

V průběhu února došlo k setkání mezi ředitelkou svazu ČMSZP a ředitelem úřadu AK. Shoda panovala ve vyvolání schůzky nejvyšších představitelů těchto organizací v co nejbližším možném termínu, který bude stanoven při úzkém vedení svazu.

Následovalo včerejší setkání vyvolané naším předsedou svazu Ing. František Wintrem. U jednoho stolu se setkalo nejvyšší vedení těchto organizací: ČMSZP, SMO, ASZ, SMA ČR a PRO-BIO.

Setkání měla totožný cíl – stanovit a selektovat společné odborné zájmy, které by vedly k podpoře a naplnění poslání svazu ČMSZP. Naším úkolem je hájit a zlepšit podnikatelské podmínky našich členů v souladu s trvale udržitelným rozvojem venkova a podporou chovu skotu v LFA oblastech.  Významným výsledkem spolupráce všech neziskových organizací byla právě pracovní skupina LFA *. Díky velmi dobré organizaci ze strany vedení Ministerstva zemědělství a expertního týmu ÚZEI  jsme dosáhli kompromisu , který pomůže motivovat zemědělce k rozvoji živočišné výroby na horách a v podhorských oblastech.

(pozn.red. sloužila k redefinici LFA oblastní – nově ANC, které byly schváleny EK)