Pozvánka na Zemi Živitelku, 45. ročník

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Celostátní sítí pro venkov a místními akčními skupinami se bude prezentovat na mezinárodní výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích v pavilonu T1.

Společná expozice si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti o rozvoji venkova, zemědělství, ekologickém zemědělství a udržitelnosti hospodaření. ČMSZP, ve spolupráci se zemědělskou společností M A R W I N, v.o.s. a KEZ o.p.s., představí na veletrhu širokou škálu biopotravin.

Dále bude prezentovat naše partnerské organizace.

Výsledek obrázku pro Pozvánka na Zemi Živitelku, 45. ročník

Přijďte nás tedy navštívit a podělit se s námi o vaše názory na současnou zemědělskou situaci.

Srdečně vás tímto zveme k nám na stánek v pavilonu T1, ve dnech 23. – 28. 8. 2018 na výstavišti v Českých Budějovicích.

Těšíme se na shledání.