Novinky nejen z EU

Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program – jak jsme Vás již informovali, komise počítá s praktickým zavedením a využitím satelitních systémů, jež budou k dispozici všem obyvatelům EU zdarma. Zároveň se s nimi počítá i v rámci plnění cílů SZP 2020+. Pro Vaši představu: může se jednat o jasnou kontrolu rozměrů půdních bloků (např. kontrola výměr na dálku; zajištění průkaznosti tvrzení).

Ale využití nehledejte jenom v tomto případě… Některé neoficiální scénáře hovoří i o kontrole zaměstnanecko zamstnavatelských vztahů a BOZP – tj. zda v daném podniku splněny pracovní podmínky(např.pracovní doba traktoristů vč.toho zda zde pracovníci nepracují bez pracovních smluv – kontrola výkazů práce v daném termínu atd.).

 

Zástupce EK představil základní teze reformy SZP v pilíři zjednodušení a subsidiarity. Zjednodušení SZP je dle Komise jasnou prioritou pro současnou reformu a má dojít k jasnému zjednodušení implementace jak pro příjemce pomoci – farmáře, tak pro členské státy.

Z pohledu členů výboru zaznělo především následující:

  • Většina členů výboru vítá na jedné straně zjednodušení SZP, nicméně je jasné, že Komise pouze přesouvá odpovědnost a zátěž na členské státy. To může na jedné straně pomoci, na straně druhou to může vést k rozdílné implementaci SZP v rámci EU, což jde jasně proti smyslu silné společné zemělské politiky v EU.
  • Zároveň simplifikace z pohledu Komise a členských států nemusí nutně znamenat zjednodušení podmínek pro farmáře – pouze administrativní zátěž půjde z jiného zdroje
  • Z tohoto pohledu panuje spíše negativní názor na posílení role členských států, což může vést jednak ke zvýšení konkurenci mezi státy (otázka národní podpory) a rozdílnosti v implementaci. Zároveň není jasné, jak limitovat dodatečné nároky členských států na farmáře.

Debata se zástupcem Evropská komise o suchu a klimatických změnách: nutnost reflexe těchto klimatikých změn v nové zemědělské politice – je jasné, že problémy extrémního počasí budou pokračovat a SZP by měla této oblasti věnovat více pozornosti, a to jak z pohledu stanovených pravidel, mechanismů zajištění a záručních mechanismů a flexibilit, jak na výkyvy reagovat.

 

Itálie „bojuje“o zvýšení SZP: italská vláda si klade za cíl udržet a dokonce zvýšit společnou zemědělskou politiku (SZP) EU po roce 2020, státní úředníci a zástupci zemědělských podniků prohlásili na významné zemědělsko-potravinářské akci.

 

Belgie uzavírá přístup veřejnosti k lesům, aby omezil vypuknutí ASF: Jde o aplikaci českého modelu, který se rozvíjí v belgickém regionu

 

Komise přijala výjimku pro zemědělce zasažené suchem: Evropská komise oficiálně přijala výjimky z některých ekologických pravidel týkajících se zimních a výlovných plodin, které byly uděleny počátkem léta. Rozhodnutí o pokročilých platbách brzy bude následovat.

 

Komise podporuje podporu precizních zemědělských technologií: EU vynakládá větší úsilí na zlepšení zavádění technologií v oblasti digitálního zemědělství, především prostřednictvím financování výzkumu, šíření znalostí zemědělcům a vypracování zvláštních pokynů, uvedl mluvčí Evropské komise v Itálii.

 

Nové technologie:“můžeme vyrovnat podmínky pro malé zemědělce“.

Užívání nových technologií a inovací zemědělskou komunitou může vyrovnat podmínky menších zemědělců, jež musí konkurovat velkým holdingovým společnostem, zaznělo na konferenci v Německu.

 

Bayer se zaměřuje na poskytování řešení šitých na míru malým zemědělcům: Většina zemědělců na světě jsou malí zemědělci, kteří potřebují vlastní „na míru šité“ řešení od drobných inovací až po digitální transformaci, řekl prezident divize Bayer Crop Science na konferenci Budoucnost zemědělství.

Inovace, digitální transformace a udržitelnost jsou hlavními pilíři naší strategie, hlásá společnost Bayer.

 

Poslanci byli vyzváni, aby byl dodržen přísný limit kadmia u hnojiv:

Ekologičtí aktivisté napsali poslancům EP, vyzvali je, aby nezapomněli na požadavek omezit obsah toxického těžkého kovu tj. kadmia  v hnojivech.

 

Francouzský parlament odmítá zakázat glyfosát: Francouzské národní shromáždění odmítlo v letošním roce podruhé v letošním roce zakázat kontroverzní herbicidní látku, což by bylo v rozporu s přáním prezidenta Emmanuela Macrona. Použití látky bude možné do roku 2021.

 

Technologie Blockchain bude stále více přijímána společnostmi v zemědělsko-potravinářském sektoru v nadcházejících letech a bude zásadní pro to, aby potraviny a nápoje plynulě protékaly mezi UK a EU po Brexitu.

O technologii Blockchain jsme Vás již informovali  na našich stránkách:

http://cmszp.cz/ostatni/2018/blockchain-inovace-transparentnost-ve-zpracovatelskem-prumyslu/

 

Zpráva agentury EHP varuje před stupněm znečištění rtuti: Podle nové zprávy je atmosférická hladina rtuti v Evropě přes pětkrát vyšší než přirozená úroveň, a to i přes řadu právních předpisů EU pro kontrolu/regulaci jedovatého těžkého kovu.

Vedoucí pracovníci vyzývají vlády, aby vedly cestu ke klimatu: Vlády na celém světě musí stanovit ambiciózní ekologické cíle, aby podniky snížily své emise uhlíku, vyzvali vedoucí pracovníci, kteří se zúčastnili velkého summitu o změně klimatu.