Neonikotinoidy: Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů na venkově, zákaz se nebude vztahovat na skleníky.

Již v roce 2013 bylo zákázáno používat imodakloprid, thiametoxam, klothianidin, (prostředky k hubení škodlivého hmyzu patřící do skupiny neonikotinoidů) při moření osiv kukuřice, slunečnice a řepky. Některé členské státy si dokázaly vyjednat vyjímky i přes tento zákaz.

Ministerstvo zemědělství požadovalo pro Česko udělení výjimky ze zákazu neonikotinoidů pro pěstování cukrové řepy, jelikož nemáme dostupnou adekvátní náhradu.

Po hlasování dne 27.4.2018 bylo rozhodnuto, že Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů škodlivých pro včely na venkově

Nařízení by mělo být nyní přijato Evropskou komisí (v příštích týdnech) a vstoupí v platnost do konce roku.