Manažerské fórum zemědělců, potravinářů a venkova Středočeského kraje a Ústeckého kraje

další ročník akce
Manažerské fórum zemědělců, potravinářů a venkova Středočeského kraje a Ústeckého kraje s  odborným seminářem a společensko – marketingovým programem
Fórum se koná ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 11.30 hod. v reprezentačních
prostorech Chmelařského institutu v Žatci.
Dovolujeme si Vás, vážený pane předsedo, řediteli, majiteli p o z v a t a požádat Vás o
podporu akce p a r t n e r s t v í m vaší firmy – společnosti – družstva.
Organizačním zajištěním je pověřena agentura Agrotom marketing, Ing.Jaroslav Tomšů,
mob. 774 848 668 , e-mail: jaroslav.tomsu@volny.cz .

garanti akce Ing. Jaroslav Mikoláš, předseda OAK Rakovník a člen představenstva AK ČR
Ing. Marie Sládková, ředitelka OAK Rakovník
Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most a RIS Ústeckého kraj
Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka RIS Středočeského kraje
Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel Agrotom marketing
Bc. Petra Novotná, DiS., ředitelka AK Příbram a RAK Středočeského kraje
Jiří Malý, majitel a ředitel spol. ZOL Postoloprty
Josef Ryšavý, majitel spol. RYJO