Informace pro žadatele o změnách v přijímání žádostí o dovozní a vývozní licence na produkty uvedené v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (dále „běžné licence“).

Od 1. října 2018 bude pro podávání žádostí o běžné licence spuštěna aplikace informační technologie v souladu s čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239 na Portálu farmáře (dále „aplikace PF“). Pro podávání žádostí o běžné licence bude od 1. ledna 2019 povinná. K žádostem o běžné licence, zaslaným po 1. lednu 2019 jiným způsobem, nebude přihlíženo. V období od 1. října do 31. prosince 2018 je možné si podávání žádostí o běžné licence prostřednictvím aplikace PF vyzkoušet v pilotním provozu. Žádosti zaslané v tomto období budou považovány za řádně podané a licence budou vystaveny dle platných právních podmínek. Pro přístup do aplikace PF je nutné, abyste si zřídili přístupová práva do Portálu farmáře. Informace o zřízení přístupu do Portálu farmáře najdete v záložce „Portál farmáře“ na stránkách https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

Informace o postupu vyplnění žádosti o licenci najdete v Příručce pro podávání žádostí o licence přímo v aplikaci PF.

S případnými dotazy se, prosíme, obracejte na pracovníky Oddělení záruk, licencí a vývozních subvencí na adrese licence@szif.cz.