DOTAČNÍ VÝZVA : Program péče o krajinu přijímá nové žádosti

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu, konkrétně z Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Program se týká drobnějších projektů.

PPK B se zaměřuje na opatření ve volné přírodě, podpora směřuje např. na šetrnou péči o travní porosty, péči o hnízdiště nebo odstranění dřevinného náletu. Žádat o dotaci může fyzická nebo právnická osoba, přiznaná částka může dosáhnout až 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části dokumentace a místních podmínek, maximálně však 250 tisíc Kč.

PPK C cílí na ošetřování zraněných a handicapovaných živočichů, usiluje o jejich návrat do přírody a pomáhá s péčí o trvale handicapovaná zvířata. Žadatelem se prostřednictvím akreditované záchranné stanice může stát fyzická nebo právnická osoba, přiznaná částka může dosáhnout až 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části dokumentace a místních podmínek.

Žádosti je možné podávat do 9. dubna 2018.

V roce 2017 bylo v PPK B financováno 680 projektů za více než 28 milionů Kč (jednalo se především o výsadbu a ošetřování dřevin nebo údržbu vzácných biotopů). V rámci PPK C bylo podpořeno celkem 33 záchranných stanic pro zraněné a handicapované živočichy, a to v celkové výši téměř 12 milionů Kč.

Zdroj: MŽP

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382