Dotace jsou komplikované, ale MAS s nimi dokáží pomoci

 

Povídali jsme si s poradcem jedné z MAS ze severních Čech, který není pouze odborníkem v zemědělství, ale je zběhlý i v oblasti životního prostředí. Má veliký rozhled a ve své práci pomáhá menším, středním, ale i větším zemědělcům. Svou práci bere profesionálně a v tomto rozhovoru se s námi podělil o to, jak mohou zemědělci žádat o dotaci za pomoci Místních akčních skupin (MAS).  Jeho práce je pro něj velmi důležitá a dokáže poradit i s detaily, o kterých mnozí nemají ani zdání.

 

Jak dlouho se věnujete agrobysnysu? A jak jste se k němu dostal?

Zabývám se touto prací zhruba 6 let. Vystudoval jsem však biologii. A první mou zkušeností byla práce na městském úřadě ve Varnsdorfu v oddělení životního prostředí. Při přechodu k nynějšímu zaměstnání jsem si dodělával zemědělské vzdělání.

 

Co je podle Vás nejzávažnější střed mezi zemědělci a životním prostředím?

Ne vždy vyhrává vyšší veřejný zájem. Mám tím na mysli veřejný zájem na ochraně druhů a ekosystémů (biodiverzita) a veřejný zájem na komoditní a potravinové soběstačnosti. Mám pocit, že mnohdy nejsou tyto zájmy vyvážené, respektive že leckdy převažuje „ochranářský“ zájem nad tím „zemědělským“. A to mě štve.

 

Stejně tak některé managementy (AEKO) „hájí“ jen biodiverzitu rostlinných druhů a opomíjejí např. zadržování vody v půdním horizontu.

 

Kdy můžeme žádat o dotaci přes MAS? Třeba dnes?

Aktuálně byly otevřené výzvy MAS v PRV pouze do konce srpna. Další výzvy budou v PRV probíhat až zhruba na začátku roku 2019.

 

Na co může zemědělec zažádat o dotaci:

 

Co třeba půda, je možné podat žádost o dotace půdu, když začínám podnikat?

Dotace na půdu jsou možné, a to do výše 10 % celkové částky dotace. Jen pozor, každá MAS má vlastní finanční rozpočet tzv. alokaci. Tedy je důležité se poptat na dané MAS, do které začínající zemědělec spadá. A pozor o těch 10 % na nákup může žádat každý, nikoliv jen začínající zemědělec.

 

Další dotace, o které může zemědělec žádat jsou na nákupy zemědělské techniky. Zde jsou také určitá omezení, která se liší v závislosti na konkrétní MAS. A pozor, důležitou informací je, že se dotace nevztahují například na použitý traktor.

 

Pro začínající zemědělce v rámci tzv. velkého PRV je možné žádat i na nákup hospodářských zvířat.

 

Kdy dostanu peníze?

MAS jako taková žadatelům fyzicky neplatí. Finance poskytuje SZIF, kterému posíláme žádosti. Je to velmi podobné jako ve velkém PRV. Většina dotací je vyplácena v režimu ex-post.

 

 

Kdo mi pomůže s žádostí?

Žádost není zcela jednoduchá. Zaměstnanci v MAS Vám mohou pomoci s dotazy. Takže by se nemělo stát, že Vám neporadí, jak vyplnit daný formulář, kdybyste si s ním nevěděli rady. Většinou i hlídají termíny, pomáhají s formuláři a vůbec se o vás starají. To je komfort, za který si ve „velkém“ PRV musíte připlatit u akreditovaného poradce.

 

Když máme vypracovanou žádost, jak postupujeme dál?

Žádost podá zemědělec přes portál Farmáře společně s přílohami, které jsou k dané žádosti stanovené. MAS dále udělá kontrolu, kde Vás můžeme vyzvat do 5 dnů o opravu či doplnění chybějících údajů. A to dokonce dvakrát. Pak zasedá výběrová komise, která vybere projekty. A dále to postupujeme představenstvu, která je schválí a ty mi orazítkujeme a podepíšeme včetně příloh a tím je uzamkneme, aby se v nich nemohlo nic více upravovat. Po těchto krocích je předáme zpět žadateli, který je podá právě přes portál Farmáře. Pokud s ním neumí, tak mu samozřejmě rádi pomůžeme, i to je naše práce.

 

V každé výzvě jsou 4 stěžejní termíny – začátek výzvy, začátek příjmu žádostí, ukončení příjmu žádosti a zaregistrování na SZIF. Na to si musí dát žadatel pozor a termíny dodržovat.

Dnem podání na MAS vzniká časová způsobilost. A po něm se může začít připravovat výběrové řízení. Pokud podle pravidel nestačí cenový marketing.

 

Pomůže mi MAS s výběrovým řízením?

Výběrové řízení si člověk musí zajistit sám. MAS může poradit, jak postupovat, ukázat vzory, jak by to mělo vypadat. Může vysvětlit, jak na to. Ale MAS jako taková je poradní orgán a tudíž je nevykonává.

 

Co kdyby chtěl žadatel rekonstruovat farmu?

Toto je relativně složitý proces. Jsou různě definované právní vztahy k objektu či k pozemku. Jde o to, zda to podléhá stavebnímu řízení či pouze ohlášce. Je potřeba začít na stavebním úřadě. Právě odsud získá potřebné podklady, které se přikládají k žádosti.

Obecně pak u staveb musíte již při podání žádosti dodat pravomocné a platné rozhodnutí stavebního úřadu, což bývá často velký problém. Buď žadatel nestíhá, nebo naopak zjistí, že ho již má propadlé.

Ještě jedno důležité upozornění! Stavby jsou způsobilé, ale jen ty, které nejsou pro uskladnění zemědělské techniky. Tedy dotaci využít na stavby pro uskladnění sena, slámy, krmiv atd.

A třeba u agroturistiky musíte dát pozor, zda není objekt zapsán jako rodinný dům a zda splňuje normy dané pro objekty k rekreaci.

 

Když podám žádost o proplacení, jakou částku mohu očekávat?

Pokud se bavíme o investici do zemědělského podniku, tak základní sazba je stanovená na 50 %, ale je možné ji navýšit o 10 %, pokud žadatel pracuje v LFA (nově ANC) s tím, že musí být víc jak polovina obdělávaných ploch v tomto území. A mladý začínající zemědělec může dostat dalších 10 %. Tudíž je možné dosáhnout až na 70 % platby.

 

O jaké další dotace si může zájemce žádat?

Jinak lze žádat na nákup technologií, nákup vybavení, úpravu okolí, investice na zpracování vlastní produkce, polní cesty či pozemkové úpravy.

U nezemědělské činnosti – agroturistiky (sem se může hlásit jakákoli podnikající osoba).

U investic do lesnictví jsou dotace na nákup techniky či úpravy objektů (zde jsou určitá omezení, ale dotace vypsány jsou).

Žadatel můžu podat více žádostí v jedné výzvě v různých fiších. Což také málo kdo ví. A co je fiche, to Vám vysvětlí na MAS.

 

Kde najdu informace o dotacích?

Dotace jsou vypsány na webových stránkách, nástěnkách v MAS či v místních novinách. Pokud potřebuje žadatel pomoci se sepsáním žádostí, my mu velmi rádi pomůžeme s přípravou.

 

 

Projekt Aktivní zemědělec je spolufinancován Ministerstvem zemědělství. V rámci projektu se Vám ČMSZP snaží přinést aktuality a rozhovory s experty na zemědělská témata


banner_FL