BLOCKCHAIN – INOVACE – transparentnost ve zpracovatelském průmyslu

Blockchain Platform will Revolutionize Agri-food Supply Chains

ZDROJ: https://www.sathguru.com

Tato technologie má potenciál zajistit, aby každá transakce v zemědělsko-dodavatelském řetězci  byla transparentní, vysledovatelnou a ověřitelnou bez jakéhokoli dohledu třetí strany.
Blockchain byl úspěšně vyzkoušen na jatkách skotu:
projekt Spojeného království umožnil agentuře pro standardy potravin přístup ke kontrolním údajům. Využití blockchainové technologie v masném průmyslu učinilo další krok vpřed tento týden, když britská agentura pro standardy potravin (FSA) dokončila úspěšný pokus na jatkách.
CO TO BLOCKCHAIN JE?
Blockchain je „otevřená distribuovaná kniha“, která využívá pokročilé šifrování k zabránění manipulace s údaji, byla zakotvena jako potenciální nástroj k ochraně dodavatelských řetězců proti podvodům a poskytne spotřebitelům více informací o produktech.
V potravinářském odvětví podél výrobní linky generuje data v „blocích“, které jsou zašifrovány a spojeny s dalším blokem tvořícím řetězec záznamů, které mohou zobrazit pouze některé strany /role.