Je tu 6. kolo PRV  – Žádosti mohou zájemci podávat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře od 3. dubna od 9:00 do 23. dubna 2018 do 13:00.

 

Částky jsou u jednotlivých operací PRV předběžně stanoveny:

Operace Alokace (Kč)
Vzdělávací akce 30 000 000
Informační akce 30 000 000
Lesnická infrastruktura 250 000 000
Zahájení činnosti mladých zemědělců 360 000 000
Investice do nezemědělských činností 330 000 000
Podpora agroturistiky 150 000 000
Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000
Odstraňování škod způsobených povodněmi 15 000 000
Neproduktivní investice v lesích 20 000 000
Přeměna porostů náhradních dřevin 150 000 000
Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 60 000 000
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 136 000 000
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  20 000 000