Rada ministrů EU řešila otázku obchodování se zemědělskou půdou

Rada pro zemědělství a rybolov, která se konala v Bruselu 17.–18. července, řešila mimo jiné otázku obchodování se zemědělskou půdou v EU.

 

Za podpory maďarské, slovenské, litevské, bulharské a rumunské delegace upozornilo Polsko Evropskou komisi a další členské státy na otázku dostupnosti půdy pro zemědělce v Evropské unii a na problémy, kterým v současnosti čelí, jako jsou spekulace se zemědělskou půdou a nadměrná koncentrace jejího vlastnictví.
Polsko zvláště zdůraznilo potřebu zvážit přístup k zemědělské půdě jako otázku národního zájmu a obhajuje národní legislativu zaměřenou na zlepšení fungování národních zemědělských trhů s půdou.

 

Řada dalších členských států tento požadavek podpořila, Evropská komise je připravena spolupracovat s členskými státy k nalezení takového řešení, které na jedné straně bude reflektovat tyto obavy, na druhou stranu bude obhajovat zachování principů jednotného vnitřního trhu EU.