ČMSZP podepsal kolektivní smlouvu na rok 2018

Dnes, ve čtvrtek 21.12.2017, se podařilo Českomoravskému svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) společně se Zemědělským svazem České republiky (ZS) a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR uzavřít Kolektivní smlouvu vyššího stupně, účinnou pro rok 2018. Její podmínky se budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství.

Po několika setkáních jsme se dohodli na společném kompromisu, výsledek reflektuje aktuální dění na pracovním trhu a to zejména v sektoru zemědělství,“ řekl předseda Svazu Ing. František Winter.

Oproti loňské kolektivní smlouvě dochází k nárůstu minimálních mzdových tarifů v průměru 1. až 12. tarifního stupně ve výši 6,1 %. Dále dochází i k  navýšení možného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců o 100 Kč/měsíčně, tedy až na 750 Kč/měsíčně.

Zvýšení mzdových tarifů výrazně ovlivnil nárůst I. a II. mzdového tarifu (minimální mzdy), které byly zvýšeny o 11 a  9,8 procent. Ostatní tarify byly totožně zvýšeny o 5,2 %.