6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova

6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek  30. 11. 2017 v prostorách hotelu Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice.

V souladu  s Jednacím řádem MV PRV se k návrhu programu mohou členové MV PRV vyjádřit formou připomínek.

Schválený program a podkladové materiály budou zaslány nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním zasedání 6. MV PRV 2014–2020.