Připomínky ke Strategii MZe do roku 2030

Ministr zemědělství požádal v souladu s programovým prohlášením vlády ČR odbornou veřejnost o připomínkování „Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030″.

Strategie má být dlouhodobou strategickou vizi s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Dalšími cíli jsou postupné dosažení přiměřené potravinové soběstačnosti v základních komoditách, které lze u nás produkovat, vytvoření nových pracovních míst a zlepšení kvality života na venkově

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů se zapojil do připomínkování a níže Vám přinášíme naše stanoviska k zásadním bodům, které bylo s ohledem na více jak stostránkový dokument možno za deset dní zpracovat.

Připomínky a náměty k dokumentu Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030-1

 

Přílohy