Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“

Zpráva z konference

Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.
 xxx

„České zemědělství v horských a podhorských oblastech“

2. – 3. listopadu 2015 na Skalském dvoře

Akce je pořádána jako 22. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.

 xx

První den konference je zaměřen na problematiku podpory a vymezení LFA oblastí s tradiční večerní diskuzí za přítomnosti ministra zemědělství a téma Možnosti rozvoje hospodaření v LFA oblastech s následným neformálním posezením a rautem.
Druhý den konference je zaměřen na aktuální témata týkající se SPÚ, místních akčních skupin, PGRLF a novely zákona o myslivosti.
 xx
Pozvánka Skalský dvůr 2015_str1Pozvánka Skalský dvůr 2015_str2Pozvánka Skalský dvůr 2015_str3

 xx 

Pokyny pro registraci jsou dostupné zde.

 xxx

3

Přílohy