Katastrofické sucho – podávání výjimek na konvenční krmivo v ekologickém zemědělství

Vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci mohou ekologičtí chovatelé zvířat žádat o výjimku na použití konvenčních krmiv bez nutnosti dokládat další důkazy prokazující rozsah, místo a typ katastrofy.

Žádost není zpoplatněna a podává se na obvyklém formuláři. Ekologický zemědělec je povinen o využití výjimky neprodleně informovat svou kontrolní organizaci.

Po dobu zkrmování konvenčních krmiv a do uplynutí nové minimální doby chovu („přechodného období“) od skončení zkrmování není možné předmětná zvířata ani jejich produkty prodávat jako bio.

Více informací a potřebný formulář naleznete v příloze.

Přílohy:

zdroj: MZe