Připomínková řízení – legislativa

Byla zahájena připomínkové řízení k materiálu:

1.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.

Připomínkové řízení probíhá do 19.10.2018
Materiál k připomínkám: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4XJEFXH

2.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 

Připomínkové řízení probíhá do 19.10.2018
Materiál k připomínkám: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4XDECFC

3. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 

Připomínkové řízení probíhá do 23.10.2018
Materiál k připomínkám: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB4XF2MCR


Připomínky lze zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu menclova@cmszp.cz