Podnikatelé a OSVČ novinky pro rok 2019

Ani příští rok nebude jiný a podnikatelé i OSVČ čekají změny v podobě zvýšení záloh od ledna. Změna nemine i platby sociálního a zdravotního pojištění vč. zrušení karenční doby na počátku pracovní neschopnosti a elektronické neschopenky budou zavedeny pravděpodobně v druhé polovině roku 2019.

OSVČ

Do konce roku 2018 platilo, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíceOd ledna 2019 však budou muset OSVČ zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce (resp. platba musí být do konce daného měsíce připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení („OSSZ“))


Sociální pojištění OSVČ v roce 2019

Nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí od ledna jen pro ty OSVČ, které zahajují činnost v roce 2019. Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, mohou platit zálohy v této výši i v roce 2019, a to až do měsíce, ve kterém podají (či měly podat) přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost činí 2 388 Kč.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost činí 955 Kč.

Rozhodná částka za rok 2018, podle které se stanoví pro OSVČ vedlejší povinnost platit zálohy na důchodové pojištění v roce 2019, činí 71 950 Kč.

Zálohy na pojistné roku 2019 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 se budou v nové výši hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.


 Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2019

Minimální zálohy na zdravotní pojištění činí pro rok 2019  celkem 2 208 Kč .

Rok 2018 Rok 2019
Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 350 Kč
Maximální vyměřovací základ zrušen zrušen
Minimální měsíční záloha 2 024 Kč 2 208 Kč

Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění musí platit hned od začátku nového roku. První záloha je splatná do 8. února.


Sociální pojištění v roce 2019 – zaměstnanci

Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 2999 Kč. Toho lze využít zejména u dohod o pracovní činnosti či odměn za výkon funkce. U dohod o provedení práce je vše při starém.

Změny v sazbách pojistného na nemocenské pojištění v souvislosti s plánovaným zrušením karenční doby na počátku pracovní neschopnosti (resp. od první ho dne nemoci) a elektronické neschopenky budou zavedeny pravděpodobně až v průběhu roku 2019. 

Zaměstnavatelé platí momentálně 25 % z hrubé mzdy Pokud bude schválen návrh zákona, mělo by se snížit povinné sociální pojištění placené zaměstnavatelem na 24,8 %.

Minimální mzda pro rok 2019 byla navýšena a o výsledcích kolektivního vyjednávání jsme Vás již infomovali: ZDE