Novinky v legislativě a návrhy zákonů připravované MZe

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je do 12. 10. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je do 9. 10. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je do 5. 10. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení .

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je do 3. 10. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je do 3. 10. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 27. 9. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky