Zápis z10. zasedání MV PRV

M. Bateson-Misssen (EK) uvedla, že Evropská komise považuje zavedení jednoletého přechodného období jako dostatečné. Komise chce zajistit rychlé pokroky v přijetí nové SZP. Načasování záleží na schválení VFR na počátku roku 2020.

Po jeho schválení Rada i Parlament mohou zfinalizovat své pozice, aby mohly začít trialogy s cílem přijmout základní legislativu a legislativu k přechodnému období před létem. Uvedla, že EK věří, že členské státy předloží Strategické plány (SP) do konce roku 2020. Komise poté plány schválí co nejrychleji v průběhu roku 2021 a členské státy začátkem roku 2022 budou moci začít implementaci SP. I když si uvědomuje, že je to velmi krátké načasování, jak pro členské státy, tak pro evropské instituce, musíme se o to pokusit.

 

Vypořádání připomínek k zápisu

 

MV PRV zápis 10 MV PRV

Přílohy