Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2019

21.1.2019

Zemědělci a potravináři už mohou vyhledat na stránkách Ministerstva zemědělství (MZe) podrobné znění Zásad, které stanoví podmínky pro poskytování národních zemědělských dotací v letošním roce. V Zásadách najdou pravidla jednotlivých programů, podmínky a termíny příjmu žádostí.

Zásady jsou na webu MZe zveřejněny zde.

Celkem je na dotační programy vyčleněná částka 3,8 miliardy korun. Podpory směřují zejména do živočišné výroby (2,7 miliardy korun), do rostlinné výroby (351 milionů), do potravinářství (576 milionů) a na ostatní aktivity v rámci agropotravinářského komplexu (188 milionů). Cílem programů je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Konkrétně například na welfare zvířat, proti nákazám v hospodářských chovech, na agroenvironmentální opatření, zlepšení genetického potenciálu zvířat, včelařství nebo ozdravování polních plodin.

Struktura podpory pro rok 2019 navazuje na programy z předešlých let. Podrobnosti k rozvržení národních dotací najdete v naší tiskové zprávě zde.

 

Příjem žádostí
Začátek příjmu žádostí: Ukončení příjmu žádostí: Dotační programy
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 28.2.2019 včetně 18.
Od 1.3.2019 včetně Do 29.3.2019 včetně 10.D., 10.E.
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 29.3.2019 včetně 9.F.i., 9.I., 13.,
Od 4.3.2019 včetně Do 29.3.2019 včetně 9.F.m.
Od 2.4.2019 včetně Do 26.4.2019 včetně 17.
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 29.3.2019 včetně 9.F.e.
 

Od nabytí účinnosti Zásad včetně

Do 31.5.2019 včetně 9.E.
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 28.6.2019 včetně 3.i., 9.A.a., 9.A.b.1.–3.
Od 31.5.2019 včetně Do 28.6.2019 včetně 1.I., 3.c., 3.d., 3.e., 19.A.
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 10.6.2019 včetně 9.H.
Od 31.5.2019 včetně Do 31.7.2019 včetně 15.
Od 2.9.2019 včetně Do 27.9.2019 včetně 20.B.
Od 2.9.2019 včetně Do 30.9.2019 včetně 1.R., 1.V., 3.a., 3.b., 3.h.,
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 15.10.2019 včetně žádosti podávané prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, oprávněné osoby s výjimkou 1.D.
Od 30.8.2019 včetně Do 18.10.2019 včetně 8.F.
Od 1.10.2019 včetně Do 31.10.2019 včetně 9.A.b.4., 20.A., 20.C., 20.D.
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 31.10.2019 včetně 2.A.
Od 30.8.2019 včetně Do 31.10.2019 včetně 1.D.,
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 29.11.2019 včetně 8.G., 23.A.

 

Příjem předběžných žádostí/motivačních formulářů*
Začátek příjmu předběžných žádostí/ motivačních formulářů: Ukončení příjmu  předběžných žádostí/ motivačních formulářů : Dotační programy
Kdykoliv v průběhu roku Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci 1.I., 1.R., 1.V.
Kdykoliv v průběhu roku nejpozději však den před zahájením zahraniční výstavy/veletrhu** 9.H.
Od 18. 3. 2019 včetně Do 29. 3. 2019 včetně 20.B.e., 20.B.f.
Od 18. 3. 2019 včetně

Od 16.9. 2019 včetně

Do 29. 3. 2019 včetně

Do 30. 9. 2019 včetně

20.D.
Od 6. 5. 2019 včetně Do 31. 5. 2019 včetně 19.
Od 1. 8. 2019 včetně Do 30. 8. 2019 včetně 20.B.a. až 20.B.f.
Od 2.9.2019 včetně Do 30.9.2019 včetně 3.a. (pouze pokud předběžná žádost nebyla podána na stejnou plodinu již v letech 2017 či 2018)
Od 16. 9. 2019 včetně Do 30.9.2019  včetně 20.A., 20.C.

z.