V úterý 9.1.2018 se zástupci našeho svazu účastnili prvního jednání s novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem.

Dne 9.1.2018 se zástupci našeho svazu účastnili prvního jednání s novým ministrem zemědělství Jiřím Milkem. Předseda svazu František Winter a předseda dozorčí rady Lubomír Burkoň v rámci debaty znovu otevřeli následující témata:

  • doprivatizace majetku zejména v pohraničních oblastech
  • podpora LFA oblastí a vyrovnávací příspěvek na méně příznivé oblasti LFA
  • podpora rozvoje venkova
  • oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy
  • společná zemědělská politika

o   spravedlivý přístup pro podniky různé velikosti

o   omnibus – aktivní zemědělec, boj proti byrokracii a další

Čeká nás velmi důležitá debata o vývoji SZP po roce 2020 odehrávající se zejména na půdě Bruselu. Svaz si uvědomuje důležitost vyjednávání, domníváme se, že Česká republika by měla spojit síly a získat co nejsilnější vyjednávací pozici. Proto jsme navrhli účast zástupce OSPZV-ASO ČR* při jednáních u kulatého stolu ministra zemědělství. Kulatých stolů se účastníme již několik let a OSPZV-ASO ČR, zastoupený předsedou Bohumírem Dufkem, který je také Viceprezident Evropské federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu v Bruselu, by mohl představovat významný přínos při těchto jednáních.

 

*Pozn.redakce : Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR ( OSPZV-ASO ČR ) a ČMSZP spolupracují spolu již desítky let.