Směnný kurz pro rok 2018, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

 • Směnným kurzem pro výpočet sazeb u dotací, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2018, platí směnný kurz 25,535 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření:

  • M08 Zalesňování a zakládání lesů
  • M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření
  • M11 Ekologické zemědělství
  • M12 Platby v rámci sítě Natura 2000
  • M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
  • M14 Dobré životní podmínky zvířat
  • M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  Směnným kurzem ve výši 25,494 CZK/EUR, budou přepočteny dotace pro závazky uzavřené v programovém období 2007 – 2013, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2018. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření:

  • II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy
  • II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu
  • II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů

   

 • Poznámka redakce:

pro připomenutí :  Seznamy katastrálních území se zařazením či vyřazením LFA do resp. z ANC lze nalézt na internetových stránkách MZe: https://goo.gl/FnfPf7.

Jak jsme Vás již informovali – sazba na 1 ha zemědělské půdy činí:

 • a) pro žadatele s převažující živočišnou výrobou
  1. 219 EUR v oblastech typu H1,
  2. 206 EUR v oblastech typu H2,
  3. 145 EUR v oblastech typu H3,
  4. 176 EUR v oblastech typu H4,
  5. 132 EUR v oblastech typu H5,
  6. 124 EUR v oblastech typu O1
  7. 98 EUR v oblastech typu O2
  8. 73 EUR v oblastech typu O3
  9. 67 EUR v oblastech typu S
 • b) pro žadatele s převažující rostlinnou výrobou
  1. 93 EUR v oblastech typu H1,
  2. 87 EUR v oblastech typu H2,
  3. 61 EUR v oblastech typu H3,
  4. 74 EUR v oblastech typu H4,
  5. 56 EUR v oblastech typu H5,
  6. 53 EUR v oblastech typu O1
  7. 41 EUR v oblastech typu O2
  8. 31 EUR v oblastech typu O3
  9. 28 EUR v oblastech typu S.“