Pracovní skupina PP a CC – 10.8.2018

MZe na dnešním jednání pracovní skupiny Přímé platby informovalo o zvažovaných změnách pro příští rok, tedy 2019, oficiální zápis bude k dispozici v průběhu příštího týdne.

Stručně:

Greening (EFA):

BUDOU DEFINOVÁNY 2 DRUHY ÚHORŮ

1) úhor, tak jak jej známe odsud však bude vyloučena vojtěška a jetel

Úhor i N-vázající plodiny (kde jetel i vojtěška zůstávají) získají váhový faktor 1. Původní váhový faktor byl 0,7.

2) medonosný úhor – s váhovým faktorem 1,5.

Předpokládá se, že bude složen minimálně z mixu 3 plodin a žádná nesmí přesáhnout více jak 80% v porostu. –

POZOR!!! Od roku 2019 nebude možné vysévat v rámci

N-vázajících plodin mořené osivo. Případná aplikace mořeného osiva bude posuzována jako porušení podmínky zakazující aplikaci POR.

Cross compliance

Krajinný prvek „mokřad“: pokud žadatel bude postupovat v souladu se zákonem o územním plánování, např. úprava melioračních stavby, jejichž původní nefunkčnost vznik mokřadu v minulosti zapříčinila. SZIF v takovém případě změny parametrů mokřadu nebude posuzovat jako pochybení žadatele.

Používání POR: dojde k přísnějšímu trestu při zjištění, že byla provedena aplikace přípravku POR bez platného rozhodnutí. Pochybení bude nově spadat do kolonky velký u rozsahu a velká u závažnosti krácení všech dotací bude na úrovni 5%.

 

 

Pozn:

POR – přípravky na ochranu rostlin

N-vázající plodiny – dusík vázající plodiny

Greening (EFA) – zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí; plocha v ekologickém zájmu;