Možnosti pardonování plnění některých podmínek podopatření Ošetřování travních porostů ve vztahu k suchu

V souvislosti se zasažením některých regionů ČR suchem byl vznesen požadavek na povolení dřívějšího pokosení pozemků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, a to na základě institutu ohlášení zásahu vyšší moci. Tomuto požadavku, bohužel, nelze vyhovět, neboť dřívější seč nelze považovat za náhodný, nepředvídatelný jev, a tudíž nemůže být ani uznána … Pokračování textu Možnosti pardonování plnění některých podmínek podopatření Ošetřování travních porostů ve vztahu k suchu