Dotazníkové šetření k suchu 2018 – prodloužení termínu

Praha 3. září 2018 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o probíhajícím dotazníkovém šetření k letošnímu suchu a vybízí zemědělce k vyplnění.

Cílem dotazníků je zmapovat škody způsobené suchem 2018 a orientačně vyčíslit škody. Zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků mohou zemědělci posílat ode dneška do 19. září.

 

Extrémně horké léto se na našem zemědělství „podepsalo“ a stalo se za poslední měsíce tématem číslo jedna. Administrace žádostí za sucho 2017 je momentálně v plném proudu a už se začínají rozbíhat kroky, které povedou ke kompenzaci letošních škod. Protože je nejprve nutné zjistit co nejpřesněji rozsah škod, připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s týmem Intersucho a nevládními organizacemi dotazník. Aby ho vyplnilo co nejvíce potenciálních žadatelů, oslovil SZIF formou direct mailu všechny své žadatele o zemědělské dotace. Dotazník zjišťuje pěstování a výnos vybraných plodin v daných letech dle katastrálních území a výsledky šetření napomohou při stanovení výše kompenzací za sucho v roce 2018.

Dotazník lze vyplnit od 3. do 19. září a je k dispozici na webových stránkách SZIF, pod záložkou Národní dotace, v části Řešení rizik a krizí v zemědělství a zároveň také na: https://www.zscr.cz/Kompenzace.

Co se týká žádostí na sucho 2017, kterých platební agentura zaevidovala 3 270, jejich administrace probíhá dle plánu. SZIF k dnešnímu dni zkontroloval již přes 76 % žádostí a průběžně je předává Ministerstvu zemědělství, které k nim následně vydává rozhodnutí a proplácí je.

Celkový požadavek žadatelů se pohybuje ve výši 1,16 miliardy korun.