PS – 8. zasedání MV PRV a Harmonogram výzev PRV pro rok 2019

8. zasedání MV PRV

Všechny podkladové materiály naleznete ke stažení na následujícím odkazu http://eagri.cz/public/app/eagriapp/Shared/ShowFile.aspx?guid=7A8B857707121A93E053811411AC5EB1

Důležitými bodu zůstávají

  1. nefunkčnost opatření Spolupráce M16 a její možný přesun do jiného opatření (přibližně 35 mil.Kč)
  2. 8.kolo PRV bude PODZIMNÍ a bude vyhlášeno celkem 14 projektových opatření – uvádíme i předpokládané alokace v Kč

M01 / 1.1 / 1.1.1 Vzdělávací akce
40 000 000 Kč

M01 / 1.1 / 1.2.1 Informační akce
25 000 000 Kč

M04 / 4.2 / 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
650 000 000 

M06 / 6.4 / 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
360 000 000 Kč

M06 / 6.4 / 6.4.2 Podpora agroturistiky
90 000 000 Kč

M08 / 8.3 / 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
17 000 000 Kč

M08 / 8.4 / 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
100 000 000 Kč

M08 / 8.4 / 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
13 000 000 Kč

M08 / 8.5 / 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
50 000 000 Kč

M08 / 8.5 / 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
28 000 000 Kč

M08 / 8.5 / 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
140 000 000 Kč

M08 / 8.6 / 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
150 000 000 Kč

M16 / 16.3 / 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
35 000 000 Kč

M16 / 16.4 / 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
20 000 000 Kč

*orientační alokace na celé programové období

Harmonogram příjmu žádostí na opatření M10, M11, M13, M14, M15 a 8.11. Zalesňování a zakládání lesů  je stanoven na ŘÍJEN 2019, tedy jarní kolo nebude.