Pracovní skupina PŘÍMÉ PLATBY A CROSS COMPLIANCE 28.5.2018

PREZENTACE Z PS NALEZNETE ZDE

Stručně:

Platnost podmínek od 1 .1. 2019, tj. pro jarní osevy 2019

 • Obecný rámec:
 • Rozpočet PP krácen o 3,9 % (cca 21,5 mld. Kč /rok)
 • Povinné zastropování 60 tis € na všechny přímé platby
 • Odpočet mzdových nákladů
 • Povinné platby: Redistributivní platba, mladí zemědělci
 • Dobrovolné platby: „eko-platba“ (platba na klima a životní prostředí), VCS
 • Sloučení CC a greeningu
 • Podmínka „pravý / ryzí zemědělec“ ???
 • Podmíněnost:ØNávaznost na systém PPH a standardů (GAEC / DZES)

  ØDoplněno o některé z principů stávajícího greeningu

   

  Téma: Ochrana a kvalita půdy

  ØDZES 8: hospodaření na svažitých pozemcích – orba po vrstevnici

  ØDZES 9: zajištění pokryvnosti v mimovegetační období

  ØDZES 10: rotace plodin

  Dále např. pásy podél vodních útvarů, udržení určitého podílu travních porostů, zákaz přeměny mokřadů atd.- nový prvek – faremní model výživové bilance (návaznost na LPIS, sledování osevního plánu, vstupů, výnosů atd.)

Přílohy